3 vragen aan… het Wit-Gele Kruis

In samenwerking met

Ann Pollentier,
algemeen directeur Wit-Gele Kruis

 

Je ouders die beginnen aftakelen of een buurvrouw die een beetje extra hulp nodig heeft: voorbeelden van hulpbehoevenden waar jij mantelzorger voor kan zijn. Samen met de professionele verpleegkundige vorm je dan een sterk team.

Wie kan een mantelzorger zijn?
“Een mantelzorger hoeft geen familie te zijn. Iedereen die vrijwillig zorg wil dragen voor iemand kan een mantelzorger zijn. Vaak omvat de geboden hulp huishoudelijke ondersteuning, maar soms kiest de mantelzorger ervoor om ook verpleegkundige zorg of een deel ervan uit te voeren.”

Hoe kunnen professionele hulp en mantelzorg elkaar ondersteunen?
“Verpleegkundigen kunnen de mantelzorger de nodige info en opleiding geven, zodat deze met het hoogst mogelijke comfort en veiligheid voor de patiënt de zorg kunnen bieden.  Dit biedt de mogelijkheid aan patiënt en mantelzorger om onafhankelijker te worden van derden en de eigen zorg meer in handen te nemen. De professionele hulpverlener kan zich zo ook beter focussen op andere noden van de patiënt, die je als mantelzorger niet kunt overnemen.”

Over welke handelingen gaat het?
“Uit ons pilootproject over delegeerbare zorgen in Ieper blijkt dat mantelzorgers vaak de medicatiezorg overnemen, alsook bepaalde inspuitingen zoals insulinetoedieningen. Dat zijn taken die perfect over te nemen zijn, mits goede begeleiding, ondersteuning en opleiding door een professionele hulpverlener.  Je bent als mantelzorger nu ook wettelijk beschermd bij het toedienen van deze zorgen; de verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde zorg blijft bij jou liggen.”